Δικαίωση για δικαστές

0

«E» 27/10 PEΠOPTAZ: AΛ. AYΛΩNITHΣ Aπόφαση-«βόμβα» του «Mισθοδικείου» επιδικάζει αυξημένα αναδρομικά σε συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς για μία 5ετία και με αυξημένους τόκους, κρίνοντας αντισυνταγματικό το επιτόκιο του 6%, με το οποίο το Δημόσιο βαρύνεται για τις οφειλές του, ενώ υποχρεώνει τους πολίτες να πληρώνουν πολλαπλάσιο επιτόκιο (σήμερα περίπου 10%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ξεπερνούσε το 15-17%). H δικαστική απόφαση ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της διεκδίκησης αξιώσεων σε βάρος του Δημοσίου για μεγαλύτερο διάστημα (επιμηκύνοντας ουσιαστικά την παραγραφή από 3ετία που ισχύει για τις συντάξεις σε 5ετία), ενώ αποδοκιμάζει το προνομιακό επιτόκιο του Δημοσίου, κρίνοντας ότι και το Δημόσιο πρέπει να επιβαρύνεται με το πολύ υψηλότερο επιτόκιο, που ίσχυε εκάστοτε για τους ιδιώτες και το οποίο έφθανε κάποτε σε δυσθεώρητα ύψη …..