Δικαίωση

0

ΧΑΝΙΑ Δικαιώθηκαν 57 συμβασιούχοι πυροσβέστες από τον νομό Χανίων, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Χανίων δέχτηκε τις αγωγές τους και αναγνώρισε ότι «οι ενάγοντες συνδέονται με το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ότι οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας τους ως ορισμένου χρόνου στις 15 Οκτωβρίου του έτους 2004 είναι άκυρες» …..