Δικαιώθηκαν από το Ειρηνοδικείο 24 του Δήμου Μοσχάτου και λαμβάνουν 1.760-6.336 ευρώ

0

Αναδρομικά σε όποιον δ. υπάλληλο προσφύγει Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ Το επίδομα των 176 ευρώ επεκτείνεται με συνεχείς δικαστικές αποφάσεις και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι λαμβάνουν και αναδρομικά έως και 6.000 ευρώ. Μια νέα δικαστική απόφαση, η υπ’ αριθμ. 749/07 του Ειρηνοδικείου Αθήνας, 24 δημοτικοί υπάλληλοι του Μοσχάτου δικαιώθηκαν και όχι μόνο θα απολαμβάνουν, στο εξής, κάθε μήνα το εν λόγω επίδομα, αλλά θα εισπράξουν και αναδρομικά …..