Δικαιώθηκαν οι αστυνομικίνες

0

Δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι γυναίκες αστυφύλακες, των οποίων η πρόσκληση για κατάταξη και φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων είχε καθυστερήσει παρανόμως. Όπως κρίθηκε, ορθώς υποχρεώθηκε το Δημόσιο να τους καταβάλει τη σχετική αποζημίωση…