Δήλωση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

0

1 Οπως γνωρίζετε, την περασμένη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006 επέστρεψα στη δίκη, για να υπερασπίσω τον εαυτό μου βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να προετοιμάσω την προσφυγή μου σε αυτό. 2 Οπως γνωρίζετε, το σημαντικότερο, θεμελιώδες, δικαίωμα ενός κατηγορουμένου είναι να έχει τον συνήγορο της επιλογής του. Αλλωστε, ο Αρειος Πάγος έχει τονίσει (στην Α.Π. 141/2005) ότι «είναι επικρατέστερο το δικαίωμα του κατηγορουμένου να επιλέξει ο ίδιος συνήγορό του» …..