Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ”Εθνικού Ποινικού Μητρώου”

0

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ”Εθνικού Ποινικού Μητρώου”, όπου θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται τα ποινικά μητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας, δημιουργείται με σκοπό τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου…