Δημοψήφισμα για τους μετανάστες

0

Δημοψήφισμα με αντικείμενο τον περιορισμό της μετανάστευσης στο 0,2% των κατοίκων της χώρας, δηλαδή μόλις στα 16.000 άτομα τον χρόνο, θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου στην Ελβετία. Το 2013 μετανάστευσαν στην Ελβετία 82.800 άτομα, δηλαδή πέντε φορές υψηλότερα από το προτεινόμενο όριο.