spot_img
ΑρχικήLaw NewsLaw Clippings* Δημόσιο: Εξαιρούν από τις διαδικασίες κρίσεων τα διευθυντικά στελέχη που τοποθετήθηκαν...

* Δημόσιο: Εξαιρούν από τις διαδικασίες κρίσεων τα διευθυντικά στελέχη που τοποθετήθηκαν μετά το 2004 – Επιχείρηση προστασίας των «γαλάζιων παιδιών»

Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επιχείρηση διάσωσης των «γαλάζιων παιδιών», που κατέλαβαν όλες σχεδόν τις διευθυντικές θέσεις του Δημοσίου, έχει αναλάβει η κυβέρνηση. Με μεταβατική διάταξη που συμπεριέλαβε στον νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ο οποίος θα έλθει σύντομα στη Βουλή, εξαιρεί από τη διαδικασία (επανά)κρισης (ώσπου να ολοκληρώσουν τη θητεία τους που είναι τριετής) όλα τα στελέχη που τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους με βάση τον N. 3260/2004, με το πρόσχημα της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. H ρύθμιση αυτή απειλεί να τινάξει στον αέρα το κλίμα συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και της ΑΔΕΔΥ γύρω από το νέο σύστημα προαγωγών και εγκαινιάζει ένα νέο επεισόδιο στο σίριαλ της κομματικοποίησης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος συμπεριέλαβε την τελευταία στιγμή στον νέο Κώδικα μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα διευθυντικά στελέχη που επιλέγησαν με βάση τον N. 3260/2004 δεν θα επανακριθούν προτού ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Και αυτό παρ’ ότι ο νέος Κώδικας, με τον οποίο εκτός των άλλων καθιερώνονται νέες διαδικασίες προαγωγών στο Δημόσιο, θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. «Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος» αναφέρεται στη διάταξη «προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Τμημάτων, αυτοτελών ή μη αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, εφόσον έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3260/2004, θα εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους για την οποία έχουν επιλεγεί». Με δεδομένο ότι η θητεία τους είναι τριετής, αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες επανάκρισής τους δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν από το 2007. Αντιθέτως, μετά την έγκριση του νέου Κώδικα από τη Βουλή θα επανακριθούν άμεσα όλα τα διευθυντικά στελέχη τα οποία είχε επιλέξει η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ και δεν έγινε δυνατόν να επανακριθούν με βάση τον N. 3260/2004. «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων» αναφέρεται στην ίδια διάταξη, «που έχουν προαχθεί ή επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2683/97, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την τυχόν επανεκλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, βάσει διατάξεων του παρόντος». H επιδίωξη της κυβέρνησης είναι προφανής: αποδέχεται να επανακριθούν με βάση το νέο σύστημα προαγωγών που συμπεριελήφθη στον νέο Κώδικα όλα τα διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου με εξαίρεση τα «γαλάζια παιδιά» που τοποθετήθηκαν με τις διάτρητες διαδικασίες του N. 3260/2004. H εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα το Δημόσιο, εκτός από υπαλλήλους «δύο ταχυτήτων», να αποκτήσει και διευθυντικά στελέχη «δύο ταχυτήτων». Παράλληλα υπονομεύει το νέο σύστημα προαγωγών που καταρτίστηκε με τη συναίνεση της διοίκησης της ΑΔΕΔΥ, ενσωματώθηκε στον νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και χαρακτηρίζεται αξιοκρατικό και αντικειμενικό. Ηδη η διοίκηση της ΑΔΕΔΥ, όπως ξεκαθάρισαν στελέχη της προς «Το Βήμα», θεωρούν την κυβερνητική απόφαση ως νέα «αιτία πολέμου» μετά και την πρόταση του πρωθυπουργού κ. K. Καραμανλή στη συνταγματική αναθεώρηση για σταδιακή άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Και όλα αυτά, όπως επισημαίνουν, τη στιγμή κατά την οποία στον νέο Κώδικα διασφαλίζονται πλήρως τα… προνόμια των στελεχών που επελέγησαν με βάση τον N. 3260/2004, καθώς προβλέπεται ρητώς ότι, πρώτον, στην περίπτωση κατά την οποία προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης δεν επιλέγεται για δεύτερη φορά, δεν υποβιβάζεται σε απλό υπάλληλο, όπως συνέβη στο παρελθόν, αλλά «καταλαμβάνει κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και, αν δεν υπάρχει, καταλαμβάνει την πρώτη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί» και, δεύτερον, οι υπάλληλοι που επιλέγονται για τρίτη φορά Γενικοί Διευθυντές «θεωρείται ότι καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου». Στην περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη θέση της, θα ακολουθήσει μπαράζ προσφυγών διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, ανάλογες με τις προσφυγές στις οποίες οδήγησαν οι κρίσεις του 2004. Τότε όλα σχεδόν τα διευθυντικά στελέχη τα οποία κόπηκαν προκειμένου να βολευτούν τα «γαλάζια παιδιά» προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και διεκδικούν, πρώτον, χρηματική αποζημίωση καθώς υποστηρίζουν ότι έχουν απολέσει σημαντικά έσοδα από τον υποβιβασμό τους σε απλούς υπαλλήλους και, δεύτερον, την αναγνώριση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας ώστε να συνταξιοδοτηθούν, κάτι για το οποίο υπάρχει ήδη δεδικασμένο μετά την αντικατάσταση των στελεχών του Δημοσίου το 1983 και για το οποίο δεσμεύθηκε ο κ. Πρ. Παυλόπουλος. Το ΒΗΜΑ, 29/01/2006

Πηγή:ΤΟ ΒΗΜΑ

Lawjobs