Δίωρη δικαστών αύριο γιατί δεν θέλουν να υπαχθούν στο ΙΚΑ

0

Αντιδρούν δυναμικά οι δικαστές στο νέο Ασφαλιστικό του Δημοσίου που τους εντάσσει στο ΙΚΑ…