Διορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

0

Το δρόμο για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παίρνει η υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…