Διορίζονται από 1ης/1 148 επιτυχόντες διαγωνισμού του υπ. Δικαιοσύνης

0

Τη διαβεβαίωση ότι θα διοριστούν από 1ης Ιανουαρίου 2011 οι 148 επιτυχόντες στον ειδικό γραπτό διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, έδωσε ο υπουργός Χάρης Καστανίδης…