Διπλή διάψευση για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

0

«Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ μάς ζητούσε επιτακτικά να βελτιώσουμε το σύστημα αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση να το καταργήσουμε. Άλλωστε για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν αντικείμενο έντονης κριτικής από την Ένωση για το επίπεδο αξιολόγησης των ΚΕΚ που είχαμε υιοθετήσει», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο Άγγελος Ευστράτογλου, γενικός διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) μέχρι το 2004. Είχε προηγηθεί η απάντηση Τσιτουρίδη στην αποκάλυψη των «ΝΕΩΝ» για την αλλαγή των όρων από τον ίδιο σε διαγωνισμούς για προγράμματα επιμόρφωσης ύψους 172 εκατομμυρίων ευρώ: Ο υπουργός επικαλέστηκε την εναρμόνιση με κοινοτική Οδηγία του 2004, με την οποία «απαγορεύεται η βαθμολόγηση κριτηρίων που αφορούν το πρόσωπο του υποψηφίου», βάσει γνωμοδότησης της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία η αξιολόγηση των δομών κάθε ΚΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κριτήριο αποκλεισμού και όχι ως κριτήριο αξιολόγησης …..