Διπλό κόσκινο σε κλειστά επαγγέλματα

0

Από Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπουργείο Οικονομίας ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ Στο στόχαστρο μπαίνουν και πάλι τα λεγόμενα κλειστά επαγγέλματα, καθώς το υπουργείο Οικονομίας και η Επιτροπή Ανταγωνισμού – σε δύο παράλληλες διαδικασίες – καταγράφουν τις προϋποθέσεις άσκησής τους με σκοπό να καταργήσουν ενδεχόμενα αδικαιολόγητα προνόμια. Προνόμια κλειστών επαγγελμάτων που είτε επιβαρύνουν τον καταναλωτή είτε αποκλείουν την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά θα αναζητήσουν το επόμενο διάστημα τόσο η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και το υπουργείο Οικονομίας με απώτερο στόχο την κατάργησή τους …..