Δράσεις του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ για «κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη»

0

Η «κλιματική δικαιοσύνη» αποτελεί στόχο των κοινωνικών και οικολογικών κινημάτων τα οποία συντονίζουν τη δράση τους για την επιτυχία της επικείμενης Παγκόσμιας Διάσκεψης των Λαών που θα διεξαχθεί στη Βολιβία από τις 19 έως τις 22 Απριλίου…