Δραστική μείωση ρύπων στην ΕΕ

0

«E» Η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 1990 ως το 2020 στο πλαίσιο νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που έχει ως στόχο την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή …..