ΔΣΑ κατά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

0

ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ευαισθησίας σε περιπτώσεις κατάφωρης παραβίασης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, καταγγέλλει το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα το Δ.Σ. του ΔΣΑ, στη σχετική ανακοίνωσή του, επαναλαμβάνει μια σειρά αιτιάσεων, τις οποίες είχε επισημάνει από τον Δεκέμβριο του 2005 στην Αρχή, χωρίς – όπως τονίζει – να πάρει απάντηση …..