Ε.Ε: Άδεια και επίδομα μητρότητας για αυτοαπασχολούμενες

0

Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι σύντροφοί τους αποκτούν καλύτερη κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένου για πρώτη φορά και του δικαιώματος άδειας μητρότητας, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, που τίθεται από σήμερα σε ισχύ…