Ε.Ε: Διαβούλευση για την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων

0

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι κάθε χρόνο καταγράφεται η διάπραξη περίπου 30 εκατομμυρίων σοβαρών εγκληματικών πράξεων στην ΕΕ ξεκίνησε σήμερα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον τρόπο προστασίας των θυμάτων, το είδος της υποστήριξης που τους παρέχεται και τις βελτιώσεις που ενδεχομένως απαιτούνται…