Ε.E.: Εκθεση για την καταπολέμηση της απάτης

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2006 Την ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης για το έτος 2005 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταξύ των σημαντικών στοιχείων της έκθεσης ξεχωρίζει η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των κοινοποιήσεων των κρατών μελών, η αύξηση του συνολικού αριθμού των παρατυπιών στους τομείς των ιδίων πόρων, των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων PHARE και SAPARD, καθώς και η μείωσή τους στον τομέα των γεωργικών δαπανών και των κονδυλίων συνοχής …..