Ε.Ε: Ελλάδα, η πιο «αργή» στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών

0

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ποσοστό 2.4% των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εσωτερική αγορά για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς δεν έχουν, επί του παρόντος, μεταφερθεί στην ελληνική νομοθεσία…