Ε.Ε.: Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για καταστήματα οπτικών και αναγνώριση διπλωμάτων ιατρών

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2006 Αιτιολογημένες γνώμες (δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας) απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότερα τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους γιατρούς . Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη επειδή η χώρα μας δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς τους κοινοτικούς κανόνες, ως προς το άνοιγμα καταστημάτων οπτικών ειδών από νομικά πρόσωπα, μετά την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 21 Απριλίου 2005 …..