Ε.Ε: Μέτρα κατά της διαφθοράς και τη δωροδοκία

0

Δέσμη μέτρων για αποφασιστικότερη αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ζημιών, που προκαλούν η διαφθορά και η δωροδοκία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, υιοθέτησε σήμερα, στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των πολιτών στην ΕΕ θεωρούν τη διαφθορά και τη δωροδοκία ως μείζονα προβλήματα στη χώρα τους.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι η δωροδοκία κοστίζει στην ευρωπαϊκή οικονομία 120 δισ. ευρώ κάθε χρόνο – το ποσό αυτό αναλογεί σε 1% του κοινοτικού ΑΕΠ