Ε.Ε.: Οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2006 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες προσδιορίζεται πότε οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για τη στήριξη των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συμβιβάσιμες με τη συνθήκη ΕΚ και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 87). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, οι κανόνες θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, ιδίως όταν δεν διατίθενται εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές (λόγω ανεπαρκειών της αγοράς) …..