Ε.Ε.: Πράσινη Βίβλος για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος

0

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα μία Πράσινη Βίβλο ενόψει της ανάληψης περαιτέρω δράσης για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις…