Ε.Ε.: Πρόταση για φθηνότερο roaming κινητών

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 28 Μαρτίου 2006 ΠΡΟΤΑΣΗ κοινοτικού κανονισμού για τη μείωση των τελών διεθνούς περιαγωγής με βάση τις αρχές της εσωτερικής αγοράς καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τα κύρια στοιχεία της πρότασης σκιαγράφησε σήμερα η Επίτροπος κ. Βίβιαν Ρέντινγκ, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας: • Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός οφείλει σε κάθε περίπτωση να αφορά τιμολόγια μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης (τιμές χονδρικής). Με τον κανονισμό θα εξασφαλίζεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα επιβαρύνουν φορείς εκμετάλλευσης άλλων χωρών …..