Ε.Ε.: Σε ισχύ από σήμερα η νέα νομοθεσία για τη μεταφορά των αποβλήτων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007 Από σήμερα τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαμεθοριακές μεταφορές αποβλήτων, ο οποίος έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τον κατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων, από τη στιγμή που αρχίζει η μεταφορά τους μέχρι τη διάθεση ή αξιοποίησή τους στον τόπο προορισμού …..