ΕΕ: Στο αρχείο η παραπομπή της Ελλάδας για την οδηγία για τις υπηρεσίες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για ελλιπή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή για τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εφαρμογή του κειμένου αυτού στην πράξη και διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει, σε περίπτωση μη ορθής εφαρμογής, διαδικασία επί π