ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 76.000 ευρώ σε 18 επιχειρήσεις τροφίμων

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 21/3/2006 Πρόστιμα ύψους 76.000 ευρώ επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ σε 18 επιχειρήσεις τροφίμων, λόγω απόκλισης από τους γενικούς κανόνες για τη υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Από τους προληπτικούς ελέγχους, που διενεργήθηκαν από τον ΕΦΕΤ σε όλη την Επικράτεια, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας είτε διότι κατείχαν τρόφιμα μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές και τα πρότυπα καταλληλότητας και κανονικότητας …..