Εγκύκλιος για τα ομόλογα των Ταμείων

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line 13/3/2007 Μέχρι την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις των Ταμείων, όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως θεματοφύλακα για όλους τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου (Τ.Ε.Δ) την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό ορίζει με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεί Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν εντολής του υπουργού Απσχόλησης, κ. Σάββα Τσιτουρίδη …..