Εγκύκλιος για το ειδικό έντυπο κόστους οικοδομής

0

Σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της τελευταίας εγγραφής στο «ειδικό έντυπο απεικόνισης συνολικού κόστους οικοδομής» και εντός της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλεται από τους κατασκευαστές στην εφορία το ειδικό έντυπο βάσει του οποίου προκύπτει το απολογιστικό κόστος. H εγκύκλιος Σύμφωνα με εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1111) που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο υποβολής και συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου, η κατανομή του απολογιστικού κόστους οικοδομής στις επιμέρους ιδιοκτησίες θα γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία των ιδιοκτητών στα χιλιοστά του οικοπέδου …..