Εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Ν3325/2005 – Διευκρινίσεις για την ίδρυση μεταποιητικών εγκαταστάσεων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Δευτέρα, 22 Μαϊου 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε καίρια ζητήματα τα οποία αφορούν στην υλοποίηση του Ν. 3325/2005 για «την ίδρυση και τη λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει ερμηνευτική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπ. Παπαδόπουλου, που κοινοποιήθηκε από το υπουργείο. Όπως αναφέρεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο, ο ν.3325/2005 βασίσθηκε στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και με το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που τον υποστηρίζει, αποβλέπει: 1. Στην εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος …..