Εκδίκαση αξιώσεων διατροφής στον τόπο κατοικίας των δικαιούχων

0

Στο δικαστήριο του τόπου, όπου κατοικεί ο δικαιούχος διατροφής, θα μπορούν να εισάγονται όλες οι αξιώσεις διατροφής. Σχετική νομοθετική ρύθμιση θα περιληφθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης», του οποίου η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου. Όπως αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χάρης Καστανίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, με τη ρύθμιση αυτή ευθυγραμμίζεται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Κανονισμού 44/2001, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων και την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο πλαίσιο των κρατών-μελών της ΕΕ.