Εκσυγχρονίζεται η εταιρική νομοθεσία – Απλοποιούνται οι διαδικασίες και ενισχύεται η θέση των μετόχων με το νέο σχέδιο νόμου για τις Α.Ε.

0

Εγκρίθηκε χθες από την Κυβερνητική Επιτροπή το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, το οποίο μαζί τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα κλείνουν έναν κύκλο παρέμβασης στην εταιρική νομοθεσία. Mε το σχέδιο νόμου μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύσταση και λειτουργία της A.E., καθώς η Eλλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο που διατηρεί τη διοικητική κηδεμονία και εποπτεία, η οποία πλέον περιορίζεται …..