Εκσυγχρονίζεται το Πτωχευτικό Δίκαιο

0

Στόχος να αμβλυνθούν οι αυστηροί όροι εξόφλησης οφειλών, που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε πτώχευση Της Φωτεινης Καλλιρη Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που παρουσιάζουν αδυναμία αντιμετώπισης των υποχρεώσεών τους προς τους πιστωτές προσφέρει η αναμόρφωση του πλαισίου του Πτωχευτικού Δικαίου, οι νέες ρυθμίσεις του οποίου κινούνται στην κατεύθυνση να αμβλυνθούν οι αυστηροί όροι εξόφλησης οφειλών, που αναπόδραστα οδηγούν μια επιχείρηση σε πτώχευση. Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης κ. Αν. Παπαληγούρας και Δημ. Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου απέστειλαν χθες, στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, προκειμένου να διατυπώσουν εντός τριμήνου εγγράφως τις απόψεις τους …..