Εκτός ΦΠΑ επιλεγμένες πωλήσεις

0

Εξαιρούνται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τους συνεταιρισμούς όταν αυτές γίνονται για λογαριασμό άλλης συνεταιριστικής οργάνωσης. Με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δεν θα επιβαρύνεται με ΦΠΑ η πώληση αγροτικών προϊόντων από συνεταιριστική οργάνωση για λογαριασμό άλλου συνεταιρισμού, με την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται προς άλλους υποκείμενους σε φόρο και δεν πραγματοποιούνται στις κεντρικές αγορές διάθεσης αγροτικών προϊόντων …..