Ελεύθερα λόγω ευρωκαταδίκης

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Οι «κουλοχέρηδες» και τα «φρουτάκια» επανέρχονται στην ελληνική επικράτεια… Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα «για την απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων». Πρόκειται για το νόμο 3037/2002, ο οποίος απαγορεύει τις εν λόγω μηχανές σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων. Κατόπιν καταγγελιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κίνησε τη διαδικασία προσφυγής στο Ευρωδικαστήριο εκτιμώντας ότι ο νόμος αυτός είναι ασύμβατος προς τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου δεδομένου ότι συνιστά μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό. Αλλωστε, κατά την Επιτροπή, οι μηχανές αυτές νομίμως κατασκευάζονται και διατίθενται στους καταναλωτές εντός άλλων κρατών-μελών …..