Έλεγχοι Εφορίας για αυτοπεραιωμένες υποθέσεις

0

04 Μαίου 2007 Από τον έλεγχο της εφορίας θα περάσουν δεκάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση και αυτοπεραίωσαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις της τριετίας 2003 -2005. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας ολοκλήρωσε τις διασταυρώσεις στα δεδομένα των εντύπων Ε1 και Ε3 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και διαπίστωσε ότι πολλοί επιτηδευματίες έκλεισαν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της αυτοπεραίωσης. Ειδικότερα εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου: Έχει γίνει περαίωση ενώ τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια και επομένως εξαιρούνται από την ρύθμιση …..