«Έμφραγμα» στα δικαστήρια

0

Μεγάλες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια όλων των βαθμών. Την ίδια ώρα οι προσδιορισμοί εκδίκασης των υποθέσεων στην Αθήνα γίνονται πλέον το δεύτερο εξάμηνο του 2014…