Ενα το πρόστιμο για τα εικονικά τιμολόγια, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

0

Διορθώνει τα λάθη του υπουργείου Οικονομικών το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας αποφάσεις επιβολής προστίμων που αφορούν στους λήπτες εικονικών τιμολογίων. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προς τους ελεγκτές όλης της χώρας τονίζεται ότι θα επιβάλλεται ένα πρόστιμο στους λήπτες εικονικών τιμολογίων. Μέχρι σήμερα οι ελεγκτικές αρχές καταλόγιζαν στις επιχειρήσεις πρόστιμο για τη λήψη των πλαστών στοιχείων καθώς και πρόστιμο για την καταχώριση στα βιβλία της επιχείρησης του ιδίου τιμολογίου. Το ΣτΕ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της νομοθεσίας, έκρινε (με την 3270/2004) ότι η επιβολή από τη φορολογική αρχή ενιαίου προστίμου για λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου είναι νομικώς πλημμελής, γιατί στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αρχή άσκησε πλημμελώς την εξουσία επιμέτρησης του επιβλητέου προστίμου, δηλαδή θεωρώντας ότι υπάρχουν δύο παραβάσεις και ότι τιμωρούνται και οι δύο παραβάσεις, ενώ κατά τις σχετικές διατάξεις εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο για τη λήψη του εικονικού τιμολογίου, δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώριση του ίδιου τιμολογίου στα βιβλία του λήπτη …..