ΕΝΕΚΡΙΝΕ την εισήγηση του επιτρόπου Μπαρό για παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο λόγω «κρατικών ενισχύσεων»

0

Μαχαιριά 700 εκατ. ευρώ από Κομισιόν ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Αποφασισμένη να ταρακουνήσει την κυβέρνηση στο θέμα της Ολυμπιακής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες χωρίς συζήτηση την εισήγηση του αρμόδιου για τις μεταφορές επιτρόπου. Η εισήγηση του Ζακ Μπαρό αφορά την άσκηση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας λόγω «μη συμμόρφωσης με την απόφασή της περί κρατικών ενισχύσεων». Με την προσφυγή αυτή, η Κομισιόν ζητεί την ανάκτηση από την Ο.Α. του ποσού των 540 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον αερομεταφορέα μετά το 2002. Αν προστεθούν στο ποσό αυτό τα 161 εκατ. ευρώ για παράνομες ενισχύσεις κατά την περίοδο 1998-2002, που ζήτησε η Επιτροπή στις αρχές Απριλίου να ανακτηθούν από την Ο.Α. με την απειλή επιβολής προστίμου, η εταιρεία πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο κάπου 700 εκατ. ευρώ… Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο …..