Ενέκρινε τον έλεγχο διατραπεζικών εμβασμάτων λόγω τρομοκρατίας…

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Αυτό και αν λέγεται υποκρισία… Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποβλέπει στην ενίσχυση του ελέγχου διατραπεζικών εμβασμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας. Ταυτόχρονα, υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσβαση της αμερικανικής κυβέρνησης στα αρχεία της εγκατεστημένης στο Βέλγιο τραπεζικής κοινοπραξίας SWIFT σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών ανά τον κόσμο… Και ζητεί εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το ρόλο της στην υπόθεση αυτή… Το Ευρωκοινοβούλιο, λοιπόν, ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή σε πρώτη ανάγνωση τον κανονισμό ο οποίος απαιτεί να συνοδεύονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 τα διατραπεζικά εμβάσματα από, προς και μέσα στην Ευρώπη, με πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα όχι μόνο του παραλήπτη αλλά και του αποστολέα (όνομα, διεύθυνση και αριθμός λογαριασμού), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες διωκτικές αρχές να εντοπίσουν τρομοκράτες και εγκληματίες …..