Ενιαία Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σχεδιάζει η Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης μιας κεντρικής Αρχής για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος, αφότου μια σειρά από μεγάλα σκάνδαλα έκαναν ακόμη πιο χτυπητή την αδυναμία της να προλάβει το «μαύρο» χρήμα, προτού βρει τον δρόμο του διαμέσου του τραπεζικού συστήματος, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Financial Times.

Η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν επισημάνει πως οι κρίσεις αυτές φανερώνουν την ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει τον δικό της θεσμικό φορέα επιβολής του νόμου με άμεσες αρμοδιότητες. Εξ ου και οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της Ε.Ε. θα δώσουν επισήμως εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συστάσεις επί του θέματος στην επικείμενη σύνοδό τους τον Δεκέμβριο. Το ερώτημα που ανακύπτει αφορά τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίζει αυτό το όργανο. Έργο του, όπως προτείνεται, θα είναι να συντονίζει τις επιμέρους εθνικές αρχές, να εποπτεύει και να ελέγχει το πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαφάνεια των συναλλαγών και την πιστοποίηση της πηγής, από όπου προέρχονται αμφιλεγόμενα κεφάλαια, καθώς και άλλες δικλίδες ασφαλείας.

Σχόλια