Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών σε ευρώ

0

«E» 28/3 Οι υπουργοί Οικονομίας της Ενωσης συμφώνησαν ομόφωνα στη χθεσινή σύνοδό τους στο κείμενο του σχεδίου της οδηγίας για τη δημιουργία ενός Ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών σε ευρώ. Η οδηγία αυτή θα επιτρέψει μέχρι το 2010 τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους είτε με πιστωτικές κάρτες είτε με εμβάσματα με τους ίδιους όρους που ισχύουν στις πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας προέλευσής τους …..