Εντοκη απαίτηση

0

Η απαίτηση διαφυγόντος κέρδους από τη στέρηση εκμετάλλευσης καταστραμμένου πράγματος είναι έντοκη, για μεν το διάστημα μέχρι την άσκηση της αγωγής από την επίδοσή της, από την ημέρα δε που ακολούθως ανακύπτει για το μετά την επίδοσή της χρονικό διάστημα…