Επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς επιβαρύνσεων των ξενοδοχείων υπέρ ΟΤΑ

0

Aλλάζει ο υπολογισμός της καταβολής του Τέλους Παρεπιδημούντων που κατέβαλλαν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των ποσών που απέδιδαν μέχρι σήμερα χωρίς ανταποδοτικά οφέλη. Σύμφωνα με δέσμευση που έχει λάβει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων από τον υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς των επιβαρύνσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υπέρ ΟΤΑ με την καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος, που θα έχει σημείο αναφοράς την ανταποδοτικότητα επί των Τελών που καταβάλλονται …..