Επενδυτικός σύμβουλος στα ασφαλιστικά ταμεία

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/10/2006 Του Γιώργου Γάτου «Σύμβουλο διοικητικής υποστήριξης και επενδυτικής πολιτικής» θα αποκτήσουν το 2007 τα ασφαλιστικά ταμεία ώστε να επενδύουν ελεύθερα, αλλά, με βάση συγκεκριμένους ενιαίους κανόνες και αρχές τα επιπλέον διαθέσιμά τους (το 26% – 27% έναντι 23% σήμερα) σε ακίνητα και σε κινητές αξίες. Πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού (κρατικού) συμβούλου που θα παρέχει στις διοικήσεις των Tαμείων τις κατευθυντήριες γραμμές και τις απαραίτητες πληροφορίες για «ασφαλείς» επενδύσεις στην Eλλάδα και στην E.E (όπου για πρώτη φορά θα «ανοιχτούν» επενδυτικά) υπέβαλε, ήδη, στον υπουργό Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας Σ. Tσιτουρίδη, η Eπιτροπή για την αξιοποίηση της περιουσίας των Tαμείων …..