ΕΠΕΙΑ: Εκκαθαριστής στην Ασπίς

0

Από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) ανακοινώθηκε ότι ο κ. Τηλέμαχος Ν. Χαιρέτης, ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, ορίστηκε εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών, με τις υπ’ αρ. 3454/2010 και 3455/2010 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών…