Επίδομα ανεργίας σε επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες

0

360 ευρώ το ελάχιστο μηνιαίο επίδομα. Θα καταβάλλεται τουλάχιστον για τρεις μήνες. Το ποσό του επιδόματος-βοηθήματος και ο χρόνος καταβολής του θα αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και καταβολής της εισφοράς, κλιμακωτά έως τα 3.600 ευρώ και τους δώδεκα μήνες