Επιφυλακτική η Ε.Ε. στο νομοσχέδιο του άρτου

0

Η αναμόρφωση της αρτοποιητικής νομοθεσίας που προωθείται από την κυβέρνηση δεν πείθει την Ε.Ε. Σε επιστολή της με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2006 η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή σημειώνει ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα απαντήσει οι ελληνικές αρχές με σαφήνεια στα σημεία που επισήμαναν οι υπηρεσίες της όσον αφορά τις απαιτήσεις επιφανείας …..