«Επικίνδυνη η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου»

0

ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ Εκ νέου επί… τάπητος αλλαγών τίθεται το Σύνταγμα, μόλις πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη ευρεία αναθεώρησή του. Καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κριτική των συνταγματολόγων επί των προτάσεων που διατυπώθηκαν από τη ΝΔ και το ΠαΣοΚ, «Το Βήμα» παρουσιάζει τις απόψεις τριών καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου για τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύουν στην κριτική τους οι συνταγματολόγοι κκ. K. Χρυσόγονος, Γ. Σωτηρέλης και Στ. Τσακυράκης αφορούν – ως προς την κυβερνητική πρόταση αναθεώρησης – την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, την τροποποίηση του άρθρου 24 για την προστασία των δασών, τη συνταγματική απαγόρευση της επιδίκασης αναδρομικών σε βάρος του Δημοσίου και την τροποποίηση του άρθρου 103 περί μονιμότητας στο Δημόσιο. Επί των προτάσεων του ΠαΣοΚ, οι παρατηρήσεις τους εστιάζονται κυρίως στο θέμα της άμεσης εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, στο οποίο οι απόψεις διίστανται, ενώ διατυπώνονται επιφυλάξεις για κινδύνους που ελλοχεύουν σχετικά με την πρόταση για τα μη κρατικά – μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. «Kάποιες από τις προτεινόμενες από την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις είναι ορθές: βουλευτική ασυλία, κωλύματα βουλευτών, ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, βασικός μέτοχος. Χάνονται όμως μέσα σε άλλες που δεν είναι παρά γενικόλογες προγραμματικές εξαγγελίες (προμετωπίδα στο άρθρο για την Παιδεία που τη συνδέει με τον ελληνικό πολιτισμό, έμφαση στην αναβάθμιση των νησιωτικών περιοχών της χώρας, διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής) ή είναι περιττές (ρητή αναφορά ότι η έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνει την πνευματική ιδιοκτησία) ή έχουν αμφίβολο κανονιστικό περιεχόμενο (καθιέρωση ελαχίστου χρόνου εντός του οποίου να παρέχεται η προσωρινή δικαστική προστασία) …..